Sitsi ABC (lähde: LYY)

A = AKTIIVIT. Sitsien järjestämiseen tarvitaan ahkeria aktiiveja, jotka osallistuvat järjestelyihin esim. tarjoilemalla tai koristelemalla sitsitilaa.

B = BORDET. Sitsien aikana ihmisiä voidaan huutaa pöydälle, mikä tarkoittaa, että pöydälle huudetuilta ihmisiltä odotetaan jonkinnäköistä esitystä muiden sitsaajien iloksi. Yksittäistä henkilöä ei kuitenkaan saa huutaa pöydälle vaan huudettavan ihmisryhmän tulee koostua vähintään kahdesta henkilöstä. Poikkeussääntönä ovat instituutioina pidettävät ryhmät, joita voi edustaa tarvittaessa yksikin henkilö.

C = CELSIUS. Sitsien aikana tunnelman mukana myös sitsitilan lämpö tuppaa nousemaan. Suosittelemme siis sitsaustilan perusteellista tuulettamista ennen sitsejä, ja pitämään huolta raittiin ilman saatavuudesta myös sitsien aikana.

D = DRESSCODE. Usein sitseillä on jokin teema, jonka mukaaan sitsaajat pukeutuvat. Sitsit ovatkin tässä suhteessa erinomainen paikka käyttää hyväksi vilkasta mielikuvitusta!

D = DET VAR DET BÄSTA. Esiintyjien kiittäminen kuuluu hyviin sitsitapoihin. Siispä esitysten jälkeen kaikki sitsaajat osoittavat kiitollisuuttaan huutamalla yhteen ääneen: ”Det var det bästa, det bästa vi har hört!” (Usein monta kertaa putkeen)

E = ESITYKSET. Esitykset ovat erinäisten ihmisryhmien valmistelemia spektaakkelimaisia esityksiä, joiden tarkoituksena on usein kohottaa sitsitunnelmaa ja osoittaa kunnioitusta järjestävää tahoa kohtaan. Esittäjät ovat yleensä pöydälle huudettuja ryhmiä. Esityksien sisältö voi vaihdella täysin riippuen esittäjien mielikuvituksesta. Laulu on eräs tyypillisimmistä esitysmuodoista. Esitykseen (esim. lauluun) ei yhdytä ellei niin ole erikseen pyydetty.

F = FIILIS. Olennainen osa onnistunutta sitsitapahtumaa on tunnelma, jonka luovat kaikki sitsaajat yhdessä.

G = GIGOLO. Sitsien riehakas tunnelma voi laskea joissain henkilöissä estoja runsaammin puolin. Älä siis ihmettele jos aiemmin hiljaisen ja ujon tuntuisesta opiskelutoveristasi kuoriutuu sitsien aikana varsinainen gigolo tai gigolina!

H = HELAN GÅR. Sitsit aloitetaan perinteisesti Helan Gårilla, mikä tarkoittaa että toastmaster (kts. kohta ”toastmaster”) laulaa tämän ruotsinkielisen snapsilaulun, johon muut kertosäkeen kohdalla yhtyvät. Laulun lopuksi kaikki kohottavat snapsinsa ja juovat sen pois.

H = HILJAISUUS. Sitseillä lauletaan, juodaan ja keskustellaan vierustovereiden kanssa, mutta on hetkiä jolloin kaikkien sitsaajien tulee olla hiljaa. Silloin kun toastmasterilla on asiaa niin sitsaajien tulee kuunnella. Myös muiden esityksiä kunnioitetaan pitämällä oma suu kiinni.

I = ISTUMAJÄRJESTYS. Paikkojen plaseeraaminen etukäteen on olennainen asia sitseillä, sillä yksi sitsien päätarkoituksista on tutustua uusiin ihmisiin. Sitseillä ympärilläsi istuu uusia kasvoja, joihin on sitsaamisen lomassa mukava tutustua.

K = KOKEMUS. Kukaan ei ole mestarisitsaaja syntyessään vaan harjoitus tekee mestarin myös tälläkin saralla.

L = LAULUT. Sitseillä lauletaan paljon erilaisia lauluja. Sitseillä sitsikulttuuria luodaan monesti laulamalla semmoisia säkeistöjä, joita ei välttämättä lue laulukirjassa vaan jotka opitaan ahkeran sitsaamisen kautta.

L = LAULUVIHKO. Sitseillä jaetaan jokaiselle lauluvihko, joita käytetään sitsien ajan. On kuitenkin hyvä mahdollisuuksien mukaan pitää mukana myös omaa taskupokkaria, jonka avulla taipuu vähän vaikeampikin laulu, sillä kirja sisältää hieman suuremman määrän lauluja kuin tavallinen sitsilauluvihko.

M = MELLANSUP. ”Mellansup” huudetaan pidemmän laulun aikana, kun kurkkua alkaa kuivamaan ja jano yllättää. Huuto tulee ajoittaa säkeistöjen väliin ja sen saa aloittaa kuka tahansa, joka kokee itsensä janoiseksi. Skoolauksen ja kulauksen nauttimisen jälkeen laulu jatkuu samasta kohdasta missä se keskeytyi.

N = NO NIIN. Sitseillä on useita erilaisia lauluja, joilla on tarkoitus kommentoida muiden käyttäytymistä. Yksi näistä on ”No niin”. Älä siis aloita toastien sinulle myöntämää puheenvuoroa sanoilla no niin, ellet halua nauttia kanssatoastaajien laulusta!

O = OM START. Joskus laulu alkaa mennä joko heti alusta tai jostain muusta kohtaa väärin tai epäselvästi horjuen eteenpäin. Silloin yleensä joku sitsaajista vaatii laulun ottamista alusta huutamalla kovaäänisesti ”om start!”. Laulun aloittaja tai toasti määrittelee paikan josta laulu aloitetaan uudelleen.

P = PUNISHMENT. Joskus sitseille mahtuu mukaan myös henkilöitä, joiden käyttäytyminen ei ole sitsisääntöjen mukaista. Tällöin näitä sitsietiketin rikkojia rankaistaan ns. punishmentilla, jonka tarkoitus on viilentää rauhattomien sitsaajien tunteita. Punishmentin saaneille henkilöille ei saa hurrata, korkeintaan buuata.

P = PERINTEET. Sitsaamiseen liittyy vahvasti joukko erilaisia perinteitä. Nämä perinteet luovat osaltaan luotettavat kehykset ansiokkaalle sitsitapahtumalle.

R = RUOKA. Sitseillä tarjoillaan usein juoman lisäksi myös ruokaa. Ei kuitenkaan kannata odottaa sitsiruualta liikoja, sillä opiskelijapiireissä resurssit ovat tunnetusti hieman rajalliset. Usein hieman haalea sitsiruoka kuitenkin korreloi sitsien vauhdikkuuden kanssa…

S = SAMLING. Sitseillä joku voi yhtäkkisesti (tosin ei esityksen, punishmentin, tauon tai laulun aikana) nostaa lasinsa heilutellen sitä ilmassa ja huutaa samalla samling. Tämä on merkki muille toimia samoin. Huutoa jatketaan niin kauan kuin huudon aloittajan keuhkoissa ilmaa riittää, ja huuto päättyy siihen kun huudon aloittaja lopettaa huudon, kopsauttaa lasinsa pöytään huutaen ”skit!”, jonka perään heti ”skål!”, tervehtii muita juomalla ja nauttii pitkän kulauksen. Muut sitsaajat seuraavat samlingin aloittajan esimerkkiä.

S = SNAPSI. Tämä mystinen asia tulee varsin tutuksi sitsaaville ihmisille. Sitseillä lauletaan usein myös lauluja, joihin liittyy erilaisia lasin kohotusrituaaleja (vrt. Helan Går). Joihinkin huutoihin kuuluu myös oma kohotusrituaalinsa (esim. samling).

T = TAUKO. Jotta sitseillä säilyisi tiivis, yhtenäinen tunnelma, ei vessaan tai tupakalle saa poistua muuten kuin toastmasterin ilmoittamalla taukoajalla. Tämä siksi, että esityksiä ja lauluja häiritsee, jos ihmiset jatkuvasti ravaavat pöydistään.

T = TOASTMASTER  eli toasti. Toastmaster eli kansankielellä tousti on ikäänkuin sitsien isäntä/emäntä, joka pitää yllä sitsitunnelmaa. Sitseillä toastmasterin sana on laki.

U = ULKOPAIKKAKUNTALAINEN SITSAAJA. Kaupungeilla saattaa olla tapana vierailla toisten kaupunkien sitseillä. Mikäs sen hauskempaa kuin tutustua opiskelijoihin jostain toisesta yliopistosta!

V = VESI. Kuten eräs suosikkisitsilaulu sen ilmaisee: välillä on hyvä juoda myös vettä. Hyvä toasti huomioi myös sitsaajat esimerkiksi yhteisellä vesihetkellä vaikkapa Aqua Veran laulamisen jälkeen.

V = VIERUSTOVERIT. Vierustoverit ja kanssasitsaajat ovat sitsaamisen keskeisintä antia. Koska et pääse valitsemaan vierustovereitasi, avautuu sinulle loistava mahdollisuus tutustua sinulle ennalta tuntemattomiin ihmisiin! Sitä paitsi… Sitseillä tutustuminen käy vaivattomasti johtuen vapautuneesta tunnelmasta, yhteisistä puheenaiheista (sitsaus, sitsiasu, ruoka…) sekä yhteisöllisyyden tunteesta.

X = X-FILES. Vaikka sitsien meno saattaakin välillä äityä riehakkaaksi ja laulutkin ovat rivomman puoleisia, niin sitsien kokemuksen on silti tarkoitus olla kaikille positiivinen. Toastina punishmenteja jakaessasi älä siis mene X-Files-osastolle vaan yritä pitää punishmenteissakin mukana hauskuus!

Y = YHDESSÄOLO. Se suurin syy, miksi sitsit vuodesta toiseen houkuttelevat ihmisiä paikalle. Sitseillä kaikki ovat samaa perhettä ja huomisen huolet on jätetty narikkaan odottamaan.

Z = ZZZzzZZZzzzz...Sitseille ei saa missään nimessä nukahtaa. Usein se on mahdotonta. Jos kuitenkin kanssasitsaaja vieressä torkahtaa joko sitseillä tai sitsien jatkoilla, tilaa hänelle taksi ja toimita kotiin nukkumaan.

Å = RUOTSI. Kirjain on omistettu rakkaalle länsinaapurillemme, sillä ovathan sitsit lähtöisin Ruotsista.

Ä = ÄLÄ häiritse toasteja tai muiden esityksiä!

Ö = ÖL. Onko olemassa hienompaa mielikuvaa kuin suuri juhlatila täynnä ikionnellisia sitsaajia skoolailemassa vierustoveriensa kanssa huurteisia tuoppeja, laulun raikuessa ja lasien kilistessä…

Mukailtu LYYn toimesta Warrantti ry:n sitsiaapisen pohjalta.

Advertisements